dilluns, 20 d’octubre de 2014

Enverinament al descampat
ATENCIÓ  AMB EL DESCAMPAT DE LA VORERA DEL RIU (BALMES/CLOT/AV. DEL RIU RIPOLL) AQUEST CAP DE SETMANA HA MORT UN GOS ENVERINAT.